X
تبلیغات
رایتل

تصور کن
تو خلق شده‌ای
برای ارضای من
محض رضای من

من
تو را دوست دارم
بیشتر از دستم

من شنا خواهم کرد
در آب لب و لوچه‌ات
که ریزان است

من استمنا خواهم کرد
با تصور سینه‌هایت
که آویزان است

دست بسته
پا شکسته
خسته

من خودم را گول می‌زنم
و روح کثافتم را می‌کشانم
به تباهی
به لایتناهی

تو ارضا می‌شوی
بنفش٬ آبی٬ قرمز٬ سبز
و چشم‌های من
سیاهی می‌رود