X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تصور کن
تو خلق شده‌ای
برای ارضای من
محض رضای من

من
تو را دوست دارم
بیشتر از دستم

من شنا خواهم کرد
در آب لب و لوچه‌ات
که ریزان است

من استمنا خواهم کرد
با تصور سینه‌هایت
که آویزان است

دست بسته
پا شکسته
خسته

من خودم را گول می‌زنم
و روح کثافتم را می‌کشانم
به تباهی
به لایتناهی

تو ارضا می‌شوی
بنفش٬ آبی٬ قرمز٬ سبز
و چشم‌های من
سیاهی می‌رود