«راهنمای جواد شدن یا چگونه جواد شویم؟ «برای دختران

داشتن یه سگ از نوع پشمالو و بردن آن به همه جا ¤
پاتوقها پاساژ گلستان و شهرک غرب ¤
اصولا" جزو شاگردان درس نخوان باشید. چون اگر پرسیدند چرا فلان درس را ¤
ننوشتی فورا" جواب بدهید : دیشب تا دیر وقت مهمانی بوده اید و وقت نکردید
مانتو باید بسیار کوتاه باشد. حداقل تا کمر ¤
در هر موضوعی کل بیندازید. چون از قدیم گفته اند: کل بیندازید تا کم نیاورید ¤
حضور در کلیه اردوها ¤
همیشه در جیب خود مقداری مایه تیله داشته باشید تا دوستانتان را حتی به زور ¤
هم که شده مهمان کنید
اگر ماشین هم دارید و یک سی دی از آینه آن آویزان کرده اید که دیگر نور علی نور ¤
است.

 

 

«راهنمای جواد شدن یا چگونه جواد شویم؟ «برای پسران

 یک عدد پیکان 57 مدل جوادی با لاستیک دور سفید
روی شیشه عقب پیکان Titanic نوشتن نام
آهنگ تکنو دابس با صدای بلند
دو تا بلند گوی اضافی در ماشین
نوشتن عبارت : «چون که تکی ... بانمکی» روی صندوق عقب ماشین
پاتوقها : چمن های پارک ساعی و شهربازی
تکه کلامها : هوچیکتیم، کرتیم، و زت زیاد
ژل به مقدار زیاد و مدل میکروبی توصیه می گردد
«ماشین مورد علاقه : پیکان آردی «جواد مخفی