دو نفر دعواشون میشه میرن پیش قاضی

اولی ماجرا رو تعریف میکنه

قاضی میگه حق با شماست

نفر دوم هم تعریف میکنه و قاضی خوب میگوشه

بعدش میگه شما هم حق داری

همسر قاضیه میگه اینجوری که نمیشه

نمیشه که به هر دوشون حق بدی

این که رسمش نیست

قاضی یکم فکر میکنه میگه خوب تو هم حق داری

.

.

.

به نظر شما حق با کدومشونه ؟؟؟؟؟؟؟؟