هر آمدنی را رفتنی واجب و هر رفتنی را آمدنی واجب تر....البته در اینکه هر آمدنی رفتنی دارد که شکی نیست،ولی خوب در اینکه هر رفتنی،آمدنی هم دارد جای بسی شک و تردید است!!

این وب ما هم همینجوریه!!

 
ریاضیات عشق
یک مرد زیرک + یک زن زیرک = همیشه دعوا
یک مرد زیرک + یک زن ابله = روابط...
یک مرد ابله + یک زن زیرک = لاو
یک مرد ابله + یک زن ابله = ازدواج
معادلات و آمارها
یک زن نسبت به آینده خود نگران است تا آنکه شوهر گیر بیاورد
یک مرد هرگز نسبت به آینده خود نگران نیست مگر آنکه زن بگیرد
یک مرد موفق کسی است که بیشتر از آنکه زنش بتواند خرج کند پول دراورد
یک زن موفق کسی است که بتواند یک چنین مردی را به تور بزند (این مهمه)
گذشت روزگار
مردها تا بچه هستند عاشقه ماشینن وقتی بزرگ میشن عاشقه عروسک میشن ( دخترای خوشگل)
زنها تا بچه هستند عاشقه عروسکن وقتی بزرگ میشن عاشقه ماشین میشن ( مردهای ماشین دار)....خداییش اینو موافقم
خوشبختی
زن برای آنکه با مردی احساس خوشبختی کند باید او را به میزان زیادی درک کند و مقدار کمی هم دوست داشته باشد
مرد برای آنکه با زنی احساس خوشبختی کند باید او را به میزان زیادی دوست داشته باشد ولی هیچ وقت در صدد درک او بر نیاید
حافظه
هر مرد متاهلی باید اشتباهات خویش را بدست فراموشی بسپارد زیرا دلیلی ندارد دو نفر یک چیز واحد را به یاد داشته باشند!!
شکل ظاهر
مردان به همان وضع ظاهر خوبی که شبها به رختخواب می روند از خواب بر می خیزند
زنان معلوم نیست چرا ظاهرشان از شب تا صبح رو به خرابی می رود
تمایل به تغییر
وقتی زنی با مردی ازدواج می کند، انتظار دارد که شوهرش تغییر کند، که نمی کند
وقتی مردی با زنی ازدواج می کند انتظار دارد که همسرش تغییر نکند، که می کند
تکنیک مباحثه
یک زن در هر مباحثه ای حرف آخر را می زند
هر چیزی که مرد بعد از آن حرف آخر بر زبان آورد ، خود سر آغاز مباحثه جدید دیگری است
 
اصلا بیخیال ریاضی !!همون زیسته بهتره!!برم بشینم پاش!!