X
تبلیغات
زولا

بیدار می‌شوم
تو در کنارم

نیستی
من دلم می‌پیچد
من
زیر دلم نمی‌پیچد

درد
یادم می‌اندازد
باید چیزی را
جایی بگذارم

جداْ؟

نه
به زحمتش نمی‌ارزد
رحمت با تو خوابیدن
در تو خوابیدن
در تو تابیدن

آهای
یکی بیاید
و مرا
در یک سطل آب سرد بگذارد
تا آرام بگیرم
تا آرام بمیرم

بکش بیرون رفیق
ما زیریم
ما ریزیم
ما مریضیم
ما از لبه پارچ زندگی می‌ریزیم
می‌ریزیم
می‌ریزیم