برف می‌بارد
تو می‌باری

خرابم کن
خرابتر
از این که هستم
از این که پستم
از این که
مستم

بیا
دست‌هایم را بگیر
دستمالم را بگیر
فالم را بگیر
حتی
اگر دوست داری
حالم را
بگیر

تو بر من ببار
ای یار
ای بار
ای آوار

تو بر من ببار این بار

تو که می‌دانی
تو که می‌خوانی
تو که می‌رانی
می‌میرانی