برف

 

امروز دوشنبه والان ساعت ۱۰:۳۵ دقیقه صبح هست هوا کلی سرد شده وبرف اونقد

اومده که همه جا سفیده سفیده وای که چه حالی میده اگه مریض نبودم ویه کم حالم

خوب بود میرفتم ویه آدم برفی گنده می ساختم . 

 

اینم نمایی از حیاط خونمونه حال کنین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!