چه سلامی چه علیکی!!!

میبینم که در پست قبلی فقط ۱ عدد کامنت داشتم در پست قبلیش هم ۰ تا

عیب نداره ....اصلا فکرش رو هم نکنید که من از نوشتن دلسرد شم ....نخیر

بچه ها من از این که دهنی کسی رو بخورم بدم میاد!!!  چه کار کنم؟؟؟؟ 

دوستم امروز میگفت من و دوست دخترم با هم یه ایس پک خوردیم...من هم اینجوری شدم

فکرش رو بکن ۱ نی تفی و ۲ نفر