[bm]تو نمی دونی من چی کشیدم وقتی که گفتی تو[em] را نمی خوام

 

باور ندارم که دیگه نیستی[A] حالا تو رفتی D]من اینجا تنهام

 

[BM]یه شوخی بودو یه قصه تلخ وقتی که گفتی تو[Em] را نمی خوام

.

خیال می کردم می خوای بترسم[A] شاید هنوزم[D] باور نکردم

 

[BM]چشمای گریون دستای خسته [G]دوری چشمات [A]منو شکسته

.

رنگ اون چشات چشای سیات [EM]زنجیر دلت دستامو بسته

 

[BM]شاید یه حسود چشممون زده[G] بگو کی مارو[A] تنهایی دیده

 

ولی میدونم تو آسمونا [EM]قصه مارو یکی شنیده

 

[BM]تو باور نکن هر کی بهت گفت [G]پیشت می مونم[A] پیشت می مونم

 

باور ندارم که دیگه نیستی[FM] تا ته دنیا از تو می خونم

 

.[Dm]چشمای گریون دستای خسته [Bb]دوری چشمات [C]منو شکسته

.

رنگ اون چشات چشای سیات [A]زنجیر دلت دستامو بسته