الان چند وقته من احساس میکنم نیما رو فضایی ها بردن یکی شبیه اشو آوردن گذاشتن سر جاش همچین تغییر کرده همچین تغییر کرده سفره جمع میکنه ظرف می شوره اطاق جارو برقی می کشه قابل ذکر این نیما خان قبلنا آب می خوردحتی لیوانشو نمیذاشت تو ظرفشویی گاهی از تو اطاقش پنج شیشتا لیوان جمع میکردیم میبردیم آشپزخونه حالا من علت این همه تغییر رو باید پیدا کنم بار اول که دیدم ظرف میشورم فکم داشت میفتاد تازه به مامان میگم برام دستکش بگیره همه ظرف ها رو خودم میشورم هر چیم ازم بخوان قبول میکنم یعنی یه چیزایی که اگه دو ماه پیش بهم میگفتن عمرا انجام نمیدادم حالا به نظر شما من درست فک میکنم البته دستتون درد نکنه فضائیی های عزیز من این نیما رو بیشتر دوست میدارم

چند وقت پیش یه غذایی درست کرده بودم قر و قاطی ولی خوشمزه قارچ و میگو وتخم مرغ و رب با هم قاطی کردم من که خیلی خوشم اومد بهم که گفتن خیلی خوشمزه بود میدونین چی میگم میگم اونا که خوردی میگو نبود رفتم از تو حیاط حلزون جمع کردم وای از فکرشم داشتم بالا میاوردم انتظار داشتین بگم اااااااااااااااااااااااااا ه نیماااااااااااااااااااا ولی من با خونسردیه تمام گفتم مهم اینه که خوشمزه بودحالا چی بود مهم نیست بهم میگن دیگه وقته زن گرفتنته کدبانو شدی